VERGİ DENETİMİ ( TAM TASDİK ) HİZMETLERİ

. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannameleri ve bunlara ekli diğer bildirimlerin Tasdik İşlemleri
. Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları
. Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Tasdik raporları